Select Page

Jak Ozónovat Místnost?
Doporučený návod jak vydezinfikovat místnost
Ujistěte se, že nebudete místnost využívat v době ozonizace a v následujících cca 40 minutách.
Odstraňte z místnosti rostliny, domácí mazlíčky a kolegy.
Ujistěte se, že v místnosti není zvýšená vlhkost (například sprchy po použití, po tepování koberců a podobně) popřípadě odstraňte vlhkost vyvětráním nebo odvlhčovačem.
Umístěte generátor ozónu nejlépe doprostřed místnosti a zkontrolujte, zda nebrání v proudění vzduchu z generátoru žádné předměty. Doporučujeme například doprostřed stolu.
Vypněte vzduchotechniku, popřípadě utěsněte větší otvory, které by mohly ozón dostat do vedlejších místností.
Doporučujeme uzavřít okna.
Nastavte doporučenou dobu na časovači dle doporučující tabulky, kterou naleznete zde.
Není důvod zbytečně překračovat doporučené časování.
Zapněte generátor a opusťte místnost.
Na dveře umístěte cedulku Nevstupovat, probíhá ozonizace (můžete využít připravený vzor v PDF).
Po dokončení ozonizace nechte působit a nevstupujte dalších 40 minut.
Následně důkladně místnost vyvětrejte cca 5-10 minut.
Vraťte domácí mazlíčky, rostliny a kolegy na původní místo.
Jak Ozónovat Auto?
Doporučený návod jak vydezinfikovat místnost
Ujistěte se, že nebudete místnost využívat v době ozonizace a v následujících cca 40 minutách.
Odstraňte z místnosti rostliny, domácí mazlíčky a kolegy.
Ujistěte se, že v místnosti není zvýšená vlhkost (například sprchy po použití, po tepování koberců a podobně) popřípadě odstraňte vlhkost vyvětráním nebo odvlhčovačem.
Umístěte generátor ozónu nejlépe doprostřed místnosti a zkontrolujte, zda nebrání v proudění vzduchu z generátoru žádné předměty. Doporučujeme například doprostřed stolu.
Vypněte vzduchotechniku, popřípadě utěsněte větší otvory, které by mohly ozón dostat do vedlejších místností.
Doporučujeme uzavřít okna.
Nastavte doporučenou dobu na časovači dle doporučující tabulky, kterou naleznete zde.
Není důvod zbytečně překračovat doporučené časování.
Zapněte generátor a opusťte místnost.
Na dveře umístěte cedulku Nevstupovat, probíhá ozonizace (můžete využít připravený vzor v PDF).
Po dokončení ozonizace nechte působit a nevstupujte dalších 40 minut.
Následně důkladně místnost vyvětrejte cca 5-10 minut.
Vraťte domácí mazlíčky, rostliny a kolegy na původní místo.
https://o3zone.cz/2020/04/21/jak-ozonovat-mistnost/