יש הסכמה רחבה על כך שבמצב השוק הנוכחי, בקבלת החלטות עסקיות, עסקים יחליטו לשים במרכז את תחום ניהול אנרגיה. זה כמובן תקף ביחוד לעסקים עתירי אנרגיה, שם הרווחיות היא פועל יוצא של עלויות אנרגיה.

כאשר מגבשים אסטרטגיה להתייעלות בצריכת אנרגיה, סוטוק הנדסה סביבתית נכנסת לתמונה ומספקת לכם את המערכות המתקדמות ביותר להפחתת הנזק הסביבתי.

תחומי השירות העיקריים של סוטוק הינם:

טיפול במי שפכים תעשייתיים- אנו משתמשים בטכנולוגיות המתקדמות בעולם, באמצעותן הטיפול בשפכים זול ואפקטיבי.
ייצוא פסולת- לאתרים ברחבי העולם במחירים אטרקטיביים.
ייעוץ סביבתי וכלכלה מעגלית- באמצעות שינויים והתאמות תהליכים קטנות נעשה ביחד שינוי גדול בעלויות.

המילה “סוטוק”, מהשפה הסלובקית משמעותה “הנקודה בה שני נהרות נפגשים”. סוטוק שמה לדגלה לעבוד ביחד עם הלקוחות, וביחד הופכת אתגרים להזדמנויות, ויוצרת פתרונות סביבתיים וכלכליים.

סוטוק מספקת פתרונות לשפכים תעשייתיים וחומרים מסוכנים, טיפול בשפכים תעשייתיים, ייצוא פסולתוניהול פסולת.

המומחים בסוטוק, מייעצים בתחום הכלכלה המעגלית, היתר רעלים, דו”ח מפל”ס , חריגות לטיפול בשפכים, סקר מרחקי הפרדה, סקר פסולת , סקר היסטורי, היתרי פליטה וסקר תהליכים ופליטות.

ניהול אנרגיה להורדת עלויות תסקיר השפעה על הסביבה זו החוזקה של הצוות בסוטוק. הדרך להגברת ההתייעלות באנרגיה, היא בין היתר לאבחן ולמדוד נתונים, במטרה להעריך את עלויות האנרגיה ועל מנת לבחון היכן ניתן לחסוך ובאיזה צעדים. ניתן להוריד עלויות אנרגיה בהגדרתמטרה לעלות יחידת אנרגיה ובאמצעות כך לשלוט בהוצאות ולהפחית אותן.

מקורות של אנרגיה מתחדשת הם חשובים מבחינה כלכלית וסביבתית. המומחים בסוטוק מאמינים שמקורות אנרגיה, ומערכות לניהול אנרגיה משחקות תפקיד משמעותי בהגברת הקיימות במקום העבודה וסביבתו.

על סוטוק:

סוטוק הנדסה סביבתית עוסקת בכלכלה מעגלית ככלי כלכלי שפותח על מנת לצמצם פסולת וכדי ליצור שימוש מלא במקורות. הגישה הזו, של שימוש מחדש ומחזור מנוגדת לגישה הרווחת בשוק- “לקחת, לייצר, לזרוק”. סוטוק מובילה את מהפכתהכלכלה מעגלית, ומשתמשת במערכות המשתמשות במחזור, התחדשות ושימור מקורות למען הגשמת הגישה.