בעלי המפעלים בישראל צריכים להיות בקיאים מספיק בכדי לדעת את הערך והחשיבות של שירותי ניהול הפסולת. שירותים אלה הם אחד מעמודי התווך המסייעים לבעלי העסקים לצמוח, לייצב את פעילותם ולבדוק שכל עסקיהם אינם פוגעים בבריאות הסביבה.

כדי להבהיר את העובדות, אחד ממנהלי הלקוחות בחברת סוטוק הנדסה סביבתית אמר: “אנו מציעים ללקוחותינו את המידע הנכון על ניהול פסולת. המידע נדרש לכל לקוח לפני שיוכל לבקש את האישורים הדרושים. ”

ישנם מספר צעדים לניהול פסולת שננקטים תוך כדי או לפני הגשה של בקשה להיתר פליטה והסדרה משולבת. “אמצעים אלה כוללים הפרדה, ניתוח ומודל, הגדרת סוג הפסולת של מפעל והתהליכים אצל הלקוח. לאחר מכן, מידע נוסף כולל טיפול, טכנולוגיה, מניעה ובקרה “, העיר אחד מחברי צוות ההנדסה בסוטוק.

מומחים אלה בסוטוק הנדסה סביבתית מיידעים אותנו על תנאים אלה מכיוון שהם בדרך כלל כלולים בתקנות ומדיניות. הלקוחות נדרשים לעמוד במדיניות זו. עם זאת, מומחים מסייעים ללקוחות לדעת כיצד לעבוד בצורה חכמה לניהול הפסולת התעשייתית לאחר שיש להם את האישורים הדרושים.

“לעיתים קרובות הנחיות אלה נלקחות מתקנות האירופאיות ומקטלוג הפסולת EC-532-2000. מדיניות כזו מציעה חוקים ותקנות, כולל שפכים תעשייתיים לסוגיהם, שהם לעתים קרובות אורגניים ואי-אורגניים “, אמר מנהל צוות ההנדסה בסוטוק.

“יש לנו לקוחות שונים המחזיקים במפעלים מענפים כמו פטרוכימיה, חומרי ניקוי, שפכים תעשייתיים וכדומה. לפיכך, חברת הייעוץ שלנו מסייעת להם לנהל כל סוג של פסולת, מסוכנת או לא מסוכנת, ומאפשרת לצמצם למינימום את עלויות הטיפול בפסולת שלהם”, אמר מייסד סוטוק.

נראה כי לחברות שונות יש מדיניות שונה בנושא ניהול פסולת. לפיכך, חברת הייעוץ סוטוק עוזרת לעדכן את לקוחותיה, הבעלים של מפעלים בישראל, על התקנות האחרונות של הממשלה בנושא שפכים ופסולת למחזור.

יתר על כן, חברת הייעוץ בודקת כי לקוחותיה עומדים בכלל ההיתרים מבלי לפגוע בסביבה. כלומר, עליהם לדאוג כי הם לא יעברו את ערכי הפליטה כפי שנדרש מהם בהיתרים השונים.

סיכום:

באמצעות הודעה לעיתונות זו אנו מקנים לקוראינו את ההבנה הבסיסית של החשיבות של שירותי ניהול פסולת על ידי חברת סוטוק הנדסה סביבתית בישראל. קיבלנו את תמונת המצב משיחות עם אנשי הצוות בחברת סוטוק במטרה לעזור לתעשיינים בישראל לקבל תמונה ברורה יותר.

פרטי התקשרות:

אתר: https://www.sutok.co.il/

טלפון: +972-54-7499711

כתובת דוא”ל: maor@sutok.co.il