فضای کار اشتراکی تهران

فضای کار اشتراکی پارادایس‌هاب به عنوان بزرگترین شرکت ارائه‌‌دهنده فضای کار اشتراکی در ایران